rok założenia 1919
poprzednio Fabryka Samochodów Specjalizowanych "SHL" S.A.
ZWM "SHL" S.A.
ul.Zagnańska 27,  25-528 Kielce
tel.: (041) 36 31 105    fax: (041) 36 31 302    e-mail: shl@pl.ma.gruppocln.com
ZWM "SHL" S.A. wchodzi w skład
GRUPPO CLN


Treść ogłoszenia o cenie wykupu akcji opublikowanego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Numer 150/2011 (3763)
z 4 sierpnia 2011 r.,  pozycja 10193:

Zarząd Zakładów Wyrobów Metalowych "SHL" S.A. z siedzibą w Kielcach, ul. Zagnańska 27, działając stosownie do wymogów art. 417 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza, iż cena wykupu akcji, podlegających przymusowemu wykupowi na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Wyrobów Metalowych "SHL" S.A.
z dnia 31 marca 2011 r., ustalona przez biegłego - DIL Polska Baumanagement Spółkę z o.o. z siedzibą w Warszawie,
al. Armii Ludowej 26, wynosi 25,63 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych; 63/100) za jedną sztukę akcji.

Zarząd Spółki
2001 - 2009 © ZWM "SHL" S.A.